1.       Nekrmte zvířata. Všechna zvířata v našem cirkuse dostávají svou denní krmnou dávku od svých ošetřovatelů. Další dávka potravy jim může smrtelně ublížit.

2.       Rodiče zodpovídají za své děti sami.

3.       Při představení vás velmi prosíme, abyste netelefonovali, nefotili s bleskem a nepořizovali video záznam.

4.       Do areálu cirkusu není povoleno nosit své občerstvení a nápoje.

5.       V areálu cirkusu je zákaz kouření mimo místa, označena jako kuřácký koutek.

6.       Zákaz pohybování se v areálu cirkusu v podnapilém stavu a pod vlivem omamných látek.

7.       Chovejte se k ostatním návštěvníkům ohleduplně, neničte majetek cirkusu a ani majetek cizích osob.

8.       Nevnášet do areálu cirkusu zbraně, výbušné látky, hořlaviny, zábavní pyrotechniku a jiné nebezpečné předměty, které by mohly způsobit škodu na zdraví či na majetku cirkusu anebo ostatních osob.

9.       V případě hrubého porušení návštěvního řádu si vedení cirkusu vyhrazuje právo vyzvat návštěvníka k opuštění areálu cirkusu bez nároku vrácení vstupného. Děkujeme za respektování a dodržení návštěvního řádu a těšíme se na Vaši návštěvu.

Přejít nahoru